MÁY BẤM KIM & MÁY ĐÓNG SÁCH

Bấm kim 10 MAX HD-10FL
-14%

Bấm kim 10 MAX HD-10FL

130,000₫ 150,000₫

BẤM KIM ĐẠI DELI 0393
-13%

BẤM KIM ĐẠI DELI 0393

305,000₫ 350,000₫

Bấm kim No 3/ No 35 MAX HD-50R
-18%
Kềm bấm kim 10 MAX HP-10
-11%

Kềm bấm kim 10 MAX HP-10

285,000₫ 320,000₫

MÁY ĐÓNG GÁY XOẮN DELI 3871
-2%

MÁY ĐÓNG GÁY XOẮN DELI 3871

980,000₫ 1,000,000₫

MÁY ĐÓNG GÁY XOẮN DELI 3872
-7%

MÁY ĐÓNG GÁY XOẮN DELI 3872

1,200,000₫ 1,290,000₫

MÁY ĐÓNG SÁCH STACOM C103
-15%

MÁY ĐÓNG SÁCH STACOM C103

170,000₫ 200,000₫