Văn phòng phẩm

Bấm kim 10 MAX HD-10
-25%

Bấm kim 10 MAX HD-10

28,000₫ 37,000₫

Bấm kim 10 MAX HD-10FL
-14%

Bấm kim 10 MAX HD-10FL

130,000₫ 150,000₫

Bấm kim cong MAX HD-88R
-12%

Bấm kim cong MAX HD-88R

155,000₫ 175,000₫

BẤM KIM ĐẠI DELI 0393
-13%

BẤM KIM ĐẠI DELI 0393

305,000₫ 350,000₫

BẤM KIM ĐẠI KWTRIO 5000
-10%

BẤM KIM ĐẠI KWTRIO 5000

1,350,000₫ 1,500,000₫

Bấm kim No 3/ No 35 MAX HD-50R
-18%
Bảng Flipchart từ tính 68x92cm
-10%

Bảng Flipchart từ tính 68x92cm

1,800,000₫ 2,000,000₫

BÚT BI BẤM TOPBALL - CELLO
-17%
BÚT BI NƯỚC CELLO POINTEC
-34%